Ocena brak

FRYDERYK AUGUST (23 XII 1750 - 5 V 1827), elektor, a potem król sas., ks. warszawski

Autor /Cecylllllll Dodano /11.06.2013

Ur. w Dreźnie, syn elektora Fryderyka Chrystiana, wnuk Augusta III, króla poi. 1763 objął tron, ale ze względu na małoletniość do 1768 rządziła jego matka, Maria Antonina Walpurgis. W wojnie o sukcesję bawar. 1778-1779 stanął po stronie Prus. W zamian za zrzeczenie się roszczeń do Bawarii otrzymał pokaźną sumę, którą przeznaczył na gospodarcze podniesienie Saksonii, zniszczonej wojną siedmioletnią.

W 1791 na mocy Konstytucji 3 Maja przewidziany był na króla Polski. Odznaczał się zawsze daleko posuniętą ostrożnością w polityce zagranicznej, dzięki czemu przez długi czas potrafił uchronić Saksonię przed nieszczęściami w epoce pełnej wojen i rewolucji.

W 1796 podpisał traktat o neutralności z Francją, ale po klęsce pod Jeną w 1806 zmuszony był stanąć po stronie Prus. 11 XII 1806 podpisał w Poznaniu traktat pokojowy Napoleonem, wtedy też z elektora stał się królem. Na mocy układów z Tylży 7 VII 1807 został ks. warszawskim, a 22 VII uznał konstytucję Księstwa.

Od tego czasu był najwierniejszym sojusznikiem Napoleona i nie opuścił go nawet po klęsce pod Lipskiem, kiedy to oddziały sas. przeszły na stronę sprzymierzonych. Wzięty do niewoli pozostał lojalny wobec cesarza Francuzów.

Na kongresie w Wiedniu rozstrzygnęły się losy jego państwa. Ponieważ Rosja domagała się dla siebie całego Ks. Warszawskiego, Prusy żądały, aby przypadła im Saksonia. F.A. zrzekł się tytułu ks. warszawskiego, dzięki zaś poparciu Francji, Anglii, a zwłaszcza Austrii udało mu się utrzymać Saksonię, choć mocno okrojoną - uratował niespełna połowę dawnego terytorium, były to jednak ziemie najbogatsze i najludniejsze.

Podobne prace

Do góry