Ocena brak

FRIESE, Fryze CHRISTIAN GOTTLIEB

Autor /Trofim Dodano /01.10.2012

ur. 1717 w Królewcu,
zm. 1795 w Warszawie, protest, historyk Kościoła.

Do Polski przybył przed 1 7 4 7 j a k o agent p r u s . ; był tajnym
radcą i szambelanem króla Stanisława Augusta; 1 7 5 4 - 5 5
wydawał w Warszawie periodyk w języku franc. „Journal
littéraire de P o l o g n e " , a 1 7 6 2 prawdopodobnie „Warschauische
Wöchentliche Fragen und Anzeigen".

Jako członek
i prezes konsystorza ewang. w Warszawie odegrał dużą rolę
w konfederacji toruńskiej ( 1 7 6 7 ) i uporządkowaniu organizacji
zborów. Historii Kościoła w Polsce poświęcił rozprawy
La. Métropolitaine de Léopol avec ses archevêques jusqu'à
notre temps (Wwa 1 7 5 8 ) i De episcopatu Kijoviensi (Wwa
1 7 6 3 ) ; współpracował przy wydaniu kodeksu prawa Kościoła
ewang.augsb. w Polsce i na Litwie Allgemeines Kirchen-Recht
(Wwa 1780); w Kirchengeschichte des Königreiches Polen
vom Ursprünge der christlichen Religion (I-III, Br 1 7 8 6 )
przedstawił na podstawie źródeł dzieje Kościoła kat. (I tom)
i ewang. (II-III) w Polsce.

 

W. Dzwonkowski, PSB VII 147-148; M. Manteufflowa, Janocki czy F. ?,
Przegląd Biblioteczny 23(1955) 342-344; W. Gietżyński, Prasa warszawska 1661-1914, Wwa 1962 , 22-23; E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939. Eine Parochialgeschichte in Einzeldarsiellungen, Gerabronn-Creilsheim ok. 1971, 301; Indeks biograficzny, HNP VI 169.

Podobne prace

Do góry