Ocena brak

FRIEDMAN WILLIAM FREDERICK (1891-1969) - naukowiec

Autor /gumis Dodano /24.02.2011

Wybitny kryptolog amerykański, autor książek na temat krypto logi i i wynalazca wielu maszyn szyfrują­cych, objął w 1929 r. stanowi­sko dyrektora Signal Intelligence Service, której zadaniem było przy­gotowywanie szyfrów i kodów dla armii oraz łamanie szyfrów uży­wanych przez wojska i placówki dyplomatyczne innych państw. W sierpniu 1940 r., po dwudziesto-miesięcznej pracy, kierowany przez niego zespół złamał japoński szyfr maszynowy, tzw. szyfr purpurowy, dzięki czemu Amerykanie mogli po­znać najtajniejszą japońską kore­spondencję dyplomatyczną i woj­skową. Miało to znaczący wpływ na przebieg wielu bitew na Pacyfiku (*Magic) oraz umożliwiło zestrzele­nie samolotu adm. Isoroku *Yama-moto. Sukces, jakim było złamanie szyfru purpurowego, Friedman oku­pił rozstrojem nerwowym i trzymie­sięcznym pobytem w szpitalu.

W 1955 r„ gdy zdecydował się przejść na emeryturę, rząd przyznał mu Medal for Merit - najwyższe odznaczenie dla cywilów. W tym samym roku Kongres uznał, że Friedman, pracując dla wojska, po­niósł duże straty finansowe, gdyż nie mógł sprzedawać swoich wyna­lazków (od 1933 do 1944 r. wyna­lazł 9 urządzeń, z których kilka by­ło tak tajnych, że nie wydano nawet dokumentów patentowych), i przy­znał mu nagrodę w wysokości 100 000 dolarów.

Podobne prace

Do góry