Ocena brak

FRICK WILHELM (1877-1946) - polityk

Autor /gumis Dodano /24.02.2011

Niemiecki prawnik, jeden z auto­rów antyżydowskich ustaw norym­berskich z 1935 r., od 1933 r. byłministrem spraw wewnętrznychTrzeciej Rzeszy. Choć bardzo sięstarał wprowadzić w życie założenia nazistowskiej ideologii, nie po­trafił zwyciężyć w rywalizacji z Heinrichem * Himmlerem, który w 1943 r. przejął stanowisko mini­stra spraw wewnętrznych.

Frick w sierpniu 1943 r. objął stano­wisko protektora Czech i Moraw. W 1946 r. osądzony przez Mię­dzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, został skazany na karę śmierci i stracony.

Podobne prace

Do góry