Ocena brak

Fred G. Riggs (amerykański prof.)

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Wprowadził ład do systemu prezydenckiego i systemu parlamentarnego. Powiedział on, że systemami prezydenckimi (def.) nazywamy systemy, w których szef władzy wykonawczej jest równocześnie głową państwa, wybierany w tym samym wyborze i kadencja głowy państwa i szefa rządu jest tą samą kadencją. Władza wykonawcza istnieje niezależnie od ustawodawczej.

System parlamentarny (def.) - to taki system, w którym władza wykonawcza tworzona jest przez Parlament (władza wykonawcza zależy od Parlamentu, jest przez Parlament kreowana, kontrolowana). W systemie parlamentarnym nie ma rządu bez Parlamentu (rząd kończy kadencję to nie ma też Parlamentu).

Poza systemami prezydenckimi i parlamentarnymi istnieją systemy mieszane (3 typ demokratycznych wyborów politycznych).

Systemy mieszane charakteryzują się wymieszaniem elementów systemu parlamentarnego i systemu prezydenckiego. System mieszany został powołany do życia w 1958r.w V Republice Francuskiej. W tym systemie istnieje podwójna władza wykonawcza (egzekutywa). Władzą wykonawczą jest Prezydent i jest też rząd. Prezydent ma rolę istotną w władzy wykonawczej, ale nie jest szefem władzy wykonawczej. Szefem władzy wykonawczej jest Premier. Prezydent jest głową państwa. Parlament nie może mianować Premiera. Prezydent tylko może mianować Premiera. Wotum zaufania Parlamentu musi uzyskać Premier (rząd). Rząd podlega Prezydentowi jako głowie państwa jak i Premierowi.

Podobne prace

Do góry