Ocena brak

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917) - Ontologia

Autor /Stiv Dodano /15.07.2011

  Do scharakteryzowania stanowiska Brentany przydatne są tezy, które przedstawił do dyskusji habilitacyjnej. Jest ich 25, tezy 5-11 dotyczą problemów ontologicznych. Oto one:   

„5) Wielość rzeczy przeczy panteizmowi, jedność (świata?) przeczy ateizmowi;   

6) Kant błądzi sądząc,  że dowód fizyko-teologiczny nie uzasadnia istnienia Boga jako inteligencji twórczej, choć uzasadnia istnienie inteligencji porządkującej;   

7) Kant błądzi twierdząc, że nawet gdyby udowodniono, że Bóg jest stwórcą, to z tego nie wynika jeszcze jego nieskończona doskonałość;     

8) Nie jest prawdą ani że istnieje nieskończona ilość, ani w ogóle wielość światów, ani też, że świat jest przestrzennie nieskończony;  

9) Przyjęcie pustej przestrzeni (wedle dawnej i nowej atomistyki) jest niemożliwe, nie tyle dlatego, jakoby jej pojęcie zawierało sprzeczność, ile dlatego,  że działanie poprzez pustą przestrzeń jest niemożliwe;   

10) Paralogizmy Zenona (trzy pierwsze z nich) są przez to ułudne, że traktują continum  jako wielkość ograniczoną;  

11) Kto przyjmuje nieśmiertelność duszy zwierzęcej, musi też przyjąć,  że istnieją zwierzęta o wielu, nawet nieskończenie wielu duszach”.  

Podobne prace

Do góry