Ocena brak

Franz Hermann Josef Brentano (1838 - 1917)

Autor /Stiv Dodano /15.07.2011

 Urodził się w Marienburgu w Nadrenii-Palatynacie, pochodził ze starego lombardzkiego rodu szlacheckiego. Studiował filozofię w Monachium, Würzburgu, Berlinie i Münster. Pod wpływem matki studiował także teologię, a w 1864 roku przyjął święcenia kapłańskie. Później porzucił stan kapłański. W 1874 roku został profesorem filozofii na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1895 roku opuścił Wiedeń, osiedlił się we Florencji, gdzie pędził  życie prywatnego uczonego, otoczony uczniami i współpracownikami. W czasie I wojny  światowej przeniósł się do Zurichu. Tam 17 marca 1917 roku zmarł. 

Podobne prace

Do góry