Ocena brak

Franz Danzi

Autor /Burchard Dodano /11.04.2013

Franz Danzi (1763—1826), kompozytor niemiecki pochodzacy z muzykalnej rodziny włoskiej, działał w wielu miastach Niemiec, w ostatnichlatach ycia jako dyrektor konserwatorium w Stuttgarcie i kapelmistrz dworski w Karlsruhe.Napisał 16 oper, szereg baletów, oratorium, 8 symfonii i liczne koncerty instrumentalne nainstrumenty dete i orkiestre. Przyjaznił sie z C. M. von Weberem, na którego twórczosc tewywarł pewien wpływ.

Podobne prace

Do góry