Ocena brak

Francja - Senat

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

obecnie składa się z 331 senatorów,

kadencja 6 LAT (CO 3 LATA ODNAWIANA JEST 1/2 SKŁADU)

senatorów wybierają w departamentach kolegia wyborcze, elektorzy

wybór: wpłacenie kaucji – jest ona zwracana gdy kandydat przekroczy próg wyborczy 10% głosów oddanych w okręgu lub wszyscy kandydaci z listy zgłoszonej w danym okręgu w wyborach proporcjonalnych uzyskają co najmniej 5% głosów

departamenty dzieli się na 3 grupy tak, aby łączna liczba kandydatów stanowiła 1/3 składu Senatu

głosowanie w kolegiach jest przeprowadzane w zależności od przydzielanych mandatów:

• w departamentach wybieranych do 4 senatorów – system większościowy, II tury

• w departamentach wybieranych większą liczbę senatorów – system proporcjonalny

czynne prawo wyborcze: 23 lata

bierne prawo wyborcze: 35 lat

Komisje parlamentarne mogą proponować poprawki, ale nie mogą samodzielnie zmieniać projektów ustaw.

Podobne prace

Do góry