Ocena brak

FRANCISZEK z FABRIANO, Venimbeni bł. OFM

Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012

ur. 2 IX 1251 w F a b r i a n o , zm. 22 IV 1322 tamże, kaznodzieja,
pisarz religijny.

Do zakonu wstąpił F. (ok. 1267) w Asyżu pod wpływem
b r a t a Leona, który zapoznał go z życiem Franciszka oraz
historią —» Porcjunkuli; w Fabriano zbudował kościół pod wezw. Franciszka (zniszczony 1866) oraz konwent, który
wyposażył w bibliotekę; zasłynął też z działalności kaznodziejskiej
i charytatywnej; odznaczał się nabożeństwem
do Najśw. Sakramentu.

Napisał Chronica (fragmenty w
A F r H 52(1959) 153-177), De verdate et excellentia indulgentiae
S. Mariae de Portiuncula (w: P. Sabatier Collection d'études
et de documents sur l'histoire religieuse et littéraire du
moyen-âge, P 1900, II s. LXVI-LXIX; MF 10(1906) 69-72),
a w związku ze śmiercią Bonawentury Carmen lugubre (MF
50(1950) 123-127). Kult F. zatwierdził 1775 pap. Pius VI;
wspomnienie liturg. w klasztorach franciszkańskich 22 IV.

 

J.H. Sbaralea. Supplementum ad scriptores Ordinis Minorum, R 1908. I 267; G. Turchi, ECat V 1590; O. Bonmann, LThK IV 237; J. Cambell, DSAM V 1035-1037.

Podobne prace

Do góry