Ocena brak

FRANCISZEK z BRZEGU, Krzysowic ks.

Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012

ur. ok. 1370
w Krzyżowicach k. Brzegu, zm. 16 X 1432 w Krakowie,
teolog.

Ukończywszy filozofię na uniw. w Pradze, wykładał ją
tam do 1400, a nast. w Krakowie na wydz. artium, którego
dziekanem (pierwszym znanym z nazwiska) by! 2-krotnie;
jednocześnie studiował teologię, uzyskując 1409 doktorat;
1407 i 1429 był r e k t o r em UJ;

1431 brał udział w dyspucie
z husytami; popierał studia Ślązaków w Krakowie; zgromadził
cenny księgozbiór, z którego 13 kodeksów zachowało
się w bibliotece UJ. Dał początek krak. szkole teol. o kierunku
praktyczno-moralnym, mieszczącym się w nurcie
teologicznego nominalizmu antyspekulacyjnego (— augustynizm
II B 1, 2°); jego uczniami byli m.in. M. Kozłowski,
B. Hesse, Jakub z Paradyża.

Jest a u t o r em kilku zachowanych
w rękopisach traktatów teol. - Summa de septem mortalibus
peccads (BJ), De communione sub utraąue specie
(BUWr), Quaestio de indulgentiis (BKanRegKr), Tractatus
de decem praeceptis (Biblioteka Uniw. w Budapeszcie).

 

Z. Kozlowska-Budkowa. Odnowienie jagiellońskie Uniwersytetu Krakowskiego (1390-1414). w: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kr 1964. 1 37-87: H. Barycz. PSB VII 75-76; Słownik biograficzny. HNP VI 164; S. Dobrzanowski. SPTK I 483-484.

Podobne prace

Do góry