Ocena brak

FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012

Pochodził z rodu hrabiów
de Sales; od 1 5 8 0 studiował w jez. College de Clermont w
Paryżu; jednocześnie podjął studia teol. na Sorbonie, uczestnicząc
tu w dysputach teol.; pod wpływem heterodoksyjnej
doktryny o predestynacji przeżył kryzys r e i . ; to s k ł o n i ł o go do
rozwiązywania problemu zbawienia w nawiązaniu do Pisma
św., w którym odczytał obraz Boga miłosiernego (wynikiem
tych przemyśleń jest znamienny w doktrynie F. optymizm oparty na zaufaniu Bogu-Miłości); po ukończeniu 1 5 9 2 w
Padwie studiów prawniczych ze stopniem doktora obojga
praw, przyjął 1 5 9 3 święcenia k a p ł . ; wysłany do pracy mis. w
Chablais, oddziaływał na pn. Sabaudię, opanowaną przez
kalwinizm; 1 5 9 9 został k o a d i u t o r em bpa genewskiego, a 1 6 0 2
bpem Genewy; podczas pobytu w Paryżu ( 1 6 0 2 ) zaznajomił
się z działalnością P. de —» Bérulle'a i Wincentego
a Paulo.

Reformę życia rei. diecezji w duchu Soboru
Tryd. rozpoczął od wydania rytuału i wznowienia synodów
d i e c ; zreformował stare klasztory w diecezji i 1 6 1 0 założył
w Annecy wraz z —» Joanną Franciszką de Chantal żeński
zak. wizytek, a 1 6 2 2 w Rumilly razem z L.B. de Ballon -
bernardynki Bożej Opatrzności (—» cysterki I);

do duchowości
F. nawiązał m.in. założyciel —> salezjanów św. —» Jan
Bosco. F. jest autorem traktatów - Philothea ou Introduction
à la vie dévote (Ly 1 6 0 8 , P 1 9 6 2 ; przetłumaczonych prawie na
wszystkie języki e u r . ; przekład pol., m.in. kard. J.K. Denhoffa
oraz A. Jełowickiego Droga do życia pobożnego lub
Filotea albo droga do życia pobożnego, Kr 1 6 7 9 , kilkanaście
wydań, ostatnie - O 1 9 8 5 ) oraz Theotimus ou Traité de l'amour
de Dieu (Ly 1 6 1 6 , Tou 1 9 6 9 ; Traktat o miłości Bożej,
Wwa 1 7 5 1 1 ; wydano także jego Lettres (Ly 1 6 3 2 , P I 9 6 0 ) ,
Sermons (Annecy 1 6 4 1 ) oraz Les Controverses (Annecy
1 6 7 2 ) ; wyd. zbiorowe Oeuvres complètes (LXXVII, Annecy
1 8 9 2 - 1 9 6 4 ) i Oeuvres, textes présentes (P 1 9 6 9 ; Wybór pism, Wwa 1 9 5 6 , Lo 1 9 5 8 ; Zasady i rady na każdy dzień roku, Lw 1 8 9 3 , Kr 1 9 4 8 ) .

Podobne prace

Do góry