Ocena brak

FRANCISZEK SALEZY Św. bp. - KULT

Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012

Petycję o beatyfikację F. skierowali 1 6 2 5
do Stolicy Apost. bpi f r a n c ; 1 6 3 5 przyjęto poprawioną i
uzupełnioną dokumentację procesu; beatyf. 1 6 6 1 , a 1 6 6 5 kanonizowany
(po raz pierwszy wyodrębniono dwa procesy);
święto wyznaczone na 29 I (pamiątka sprowadzenia ciała F. z
Lyonu do Annecy w 1 6 2 3 ) przesunięto 1 9 6 9 na 24 I j a k o
wspomnienie obowiązkowe; centralnym miejscem kultu jest
kościół Wizytek w Annecy, gdzie znajduje się grób F. (7 X 1986 modlił się tu p a p . Jan Paweł I I ) ; pap. Pius IX ogłosił go
1877 d o k t o r em Kościoła, a p a p . Pius XI 1923 p a t r o n em pisarzy
kat. i dziennikarzy; F. jest też p a t r o n em miast Annecy
i Chambéry, a także stow, i zgromadzeń zak., które szerzą
jego kult.

Od 1967 we Francji odbywają się doroczne dni
duchowości F . , zapoczątkowane 1963 przez oblatów F. ; salezjańskie
sympozja nauk. organizowane są przez niem. oblatów
F.; na wzór spotkań franc, odbywają się we Włoszech
Giornate di Spiritualità Salesiana, w których uczestniczą
członkowie zak. wspólnot o duchowości F.; istnieje też kilka
czasopism dotyczących doktryny i kultu F . , j a k wyd. w Annecy
„Annales salésiennes", w Eichstätt „Jahrbuch für Salesianische
Studien" i w Hyattsville (Stany Zjedn.) „Salesian
Studies".

W Polsce kult F. związany byl początkowo z klasztorami
wizytek (od 1654 w Warszawie i od 1681 w Krakowie); z ich
inspiracji także tłumaczono i opublikowano w kilku wydaniach
pisma F.; od poł. XIX w. propagatorami kultu F.
byli salezjanie, zwł. do czasu beatyfikacji św. Jana Bosco.

Podobne prace

Do góry