Ocena brak

Franciszek Salezy, asceza dla wszystkich

Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013

Pod wpływem hiszpańskiej mistyki, szczególnie jednak dzieł Teresy z Avila, a także francuskiej duchowości Wincentego a Paulo i Pierre’a Berulle, żył, działał i pisał biskup Genewy, Franciszek Salezy (1567-1662, święty, doktor Kościoła). Jako biskup czerpał wzór z Karola Boromeusza, lecz pracował wtrudniejszych warunkach, gdyż w diecezji genewskiej prawie nie miał katolików. Okazał wszakże wytrwałość w nawracaniu kalwinów i ożywianiu pobożności katolików. Pragnął przekonywaniem, a nienakazami doprowadzić każdego człowieka do osobistej pobożności, niezależnie od jego rangi społecznej iwarunków życia. Jako najlepszy środek do tego przyjmował poznanie i umiłowanie Chrystusa.

Z pism i listów Franciszka znanymi powszechnie stały się dwa dzieła: Wprowadzenie do życia pobożnego,zwane skrótowo Filotea (Philothea, 1608) i Traktat o Bożej miłości, nazywany Teotymus (Theotimus,1616), które systematycznie ujmują ascezę, dostępną dla wszystkich. Z uwagi na osobistą dobroć Franciszkai ogromną życzliwość dla ludzi mówi się często o jego pobożnym humanizmie. Za życia wywierałon wielki wpływ na otoczenie. Był wyrozumiałym, ale i stanowczym kierownikiem duchowym wieluludzi.

Pod kierownictwem Franciszka rozwijała życie duchowe Joanna Franciszka Fremyot de Chantal(1572-1641), wdowa po baronie Krzysztofie de Chantal, założycielka wizytek. Zajmowały się onekształtowaniem nie tylko własnej pobożności i kontemplacją w ujęciu Franciszka Salezego i Teresy zAvila, ale także wychowaniem dziewcząt według nauki tego świętego biskupa.

Podobne prace

Do góry