Ocena brak

FRANCISZEK MARIA z CAMPOROSSO, Giovanni Croese Św. OFMCap

Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012

ur. 27 XII 1804 w Camporosso k.
Genui, zm. 17 IX 1866 w Genui.

Po nieudanej próbie życia zak. (1822-24) u franciszkanów
konwentualnych w Sestri Ponente wstąpił 1825 do kapucynów
w Genui, gdzie złożywszy 1826 śluby zak. był infirmarzem
i kwestarzem (35 lat); wykazał heroiczną miłość bliźniego
w posłudze chorym podczas epidemii cholery (1866);
beatyf. 1929 przez p a p . Piusa XI, a kanoniz. 1962 przez pap.
Jana XXIII; wspomnienie 20 IX. Relikwie F. przechowują
(od 1911) kapucyni w swoim kościele w Genui, której F. jest p a t r o n e m ; korespondencję F. wydal Cassiano da Langasco
(Le lettere del Padre Santo, Genova 1966). Kult F. szerzy
periodyk „Padre S a n t o " , wyd. od 1916 przez kapucynów
w Genui.

W ikonografii ukazywano go na modlitwie przed krucyfiksem
(relief M. Forniego) lub składającego ofiarę za
ocalenie miasta (marmurowa rzeźba C. R u b a t t o , w kościele
Kapucynów w Genui); z pol. malarzy przedstawiał go W.
Barwicki (klasztor Kapucynów w Rozwadowie).

 

Konstanty z Głogowa (Jaroń Władysław), Błogosławiony F. z Kamporosso, kapucyn. Apostoł i ofiara miłości. Krosno 1930; Amedeo da Varazze, // Padre Santo nella vita e nell'arte. Saggio iconografico. Genova 1936; tenże, Itinerario di amore eroico F.. R 1962; Teodosio da Voltri. Santo F., cappuccino, R 1962; Cassiano da Langasco. BS IV 1206-1207; E. Lindner, Die Heiligen des Kapuzinerordens. Altötting 1978 (Świeci zakonu ojców Kapucynów, Gd 1984, 205-237); tenże, Der heilige Vater von Genua (Der heilige F.), Genova 1981.

Podobne prace

Do góry