Ocena brak

FRANCISZEK de MONTMORENCY - LAVAL bł. bp.

Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012

ur. 30 IV 1623 w Montigny-sur-Avre ( F r a n c j a ) , zm. 6 V 1708
w Quebecu, apostoł Kanady.

W 1647 przyjął święcenia k a p ł . ; 1649 został a r c h i d i a k o n em
Evreux; zaangażowany w mis. działalność, był współzał.
—> Seminarium Misji Zagranicznych w Paryżu (MEP); 1653
został wikariuszem apost. w Tonkinie, a 1658 w Nowej Francji
(franc, posiadłość w Ameryce P n . ) ;

od 1674 był pierwszym
bpem diec. Quebec, gdzie zorganizował duszpasterstwo
dla ludności białej i misje jez. wśród Indian; w celu kształcenia
rodzimego kleru otworzył 1663 wyższe seminarium
duch. (od 1852 L'Université Laval), a 1668 niższe seminarium
i 1678 szkołę zawodową; bronił praw Indian do ziemi i przeciwstawiał
się wykorzystywaniu ich przez rządy kolonialne;
z powodów zdrowotnych 1692 zrezygnował z funkcji bpa
i rezydując w seminarium duch. kontynuował pracę duszpast.;
zmarł w opinii świętości (1908 wystawiono mu w Quebecu
pomnik); beatyf. 1980.

 

B. de la Tour, Mémoires sur la vie de monseigneur de Laval, Kö 1761; A. Gosseiin. Vie de monseigneur de Laval premier évêque de Quebec et apôtre de Canada 1623-1708, Quebec 1890, 19444; G.E. Demers, Altera nova positio super virtutibus venerabais servi Dei F., CV 1956; AAS 52(1960) 786-791, 72(1980) 597, 600; L. Boyle, BS IX 576-577.

Podobne prace

Do góry