Ocena brak

Frakcja granulometryczna

Autor /Halina Dodano /19.03.2013

Zbiór cząstekglebowych o określonych średnicach, mieszczącychsię w przedziale liczb granicznych,które wyznaczają największą i najmniejsząśrednicę zastępczą określonej frakcji. W obrębiefrakcji wyróżnia się części szkieletowe ośrednicy powyżej 1 mm oraz części ziemiste, ośrednicy poniżej 1 mm.

Cząstki o średnicyponiżej 0,02 mm nazywa się powszechnieczęściami spławialnymi, ponieważ przez długiczas mogą pozostawać zawieszone w wodzie,a w metodach przepływowych są wypłukiwane(spławiane) poza aparaturę.

Każda f.g. wykazuje pewną odrębność pod względem mineralogicznym oraz chem. i w zależności od stopnia rozdrobnienia wpływa w mniejszym lub większym stopniu na właściwości fiz.,fizykochem. i chem. gleby.

Podobne prace

Do góry