Ocena brak

FRACHET GÉRARD de OP

Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012

ur. ok. 1205 w Châlus k.
Limoges, zm. 4 XI 1271 w Limoges, kronikarz zakonu.

Do zakonu wstąpił 1225 w Paryżu; po studiach filoz.-teol.
i przyjęciu święceń kapł. był 1233-45 przeorem konwentu
w Limoges, od 1245 definitorem prow. Prowansji i p r z e o r em
w Marsylii, 1251-59 prowincjałem prowansalskim, 1260-63
p r z e o r em w Montpellier.

Najważniejsze dzieło F., które
wywarło wpływ na kształt duchowości dominikańskiej (—*
dominikanie III), Vitae fratrum Ordinis Praedicatorum (Douai
1619, Lv 18964 wyd. przez B.M. Reicherta w M O P I 1-304),
napisane z inicjatywy generała zak., ukończone 1260, stanowi
zbiór budujących opowiadań i cudów, dotyczących pierwszych
30 lat istnienia zakonu; podzielone na 5 ksiąg charakteryzuje
się jasnością oraz przejrzystością i jest świadectwem uświadamiania
sobie już przez pierwszych braci oryginalności zakonu
św. Dominika.

Liczne rękopisy dzieła umieszczają
na końcu 2 wersje kroniki zakonu, doprowadzonej do 1254;
wg opinii uczonych stanowią one 2 o d r ę b n e kroniki, nazwane
przez Reicherta Chronica prior (Annales Ordinis Praedicatorum,
R 1756, I appendix 306-312) i Chronica posterior
(MOP I 321-338);

autorstwo kronik nie zostało dotychczas
rozstrzygnięte z braku ich kryt. wydania (m.in. P. Mandonnet
i H.C. Scheeben autorstwo Chronica prior przypisują F . ,
a - Chronica posterior Mandonnct przyznaje Humbertowi
z Romans, Scheeben natomiast Pedro Ferrandowi); F. jest
również a u t o r em Kroniki (od początku świata do 1268), niewolniczo
wzorowanej na Kronice Roberta norbertanina z
klasztoru pod wezw. św. Mariana z Auxerre (MGHSS XXVI
219-287); oryginalna jest tylko w części końcowej.

 

M. Audouin. NBG XVIII 421-422; M. de Waresquiel. Deux frères prêcheurs à l'époque des origines. P 1900. 25-60; B. Altaner, Der heilige Dominikus. Untersuchungen und Texte. Br 1922, 122-137; R. d'Amat. DBF XIV 908-909; A. Duval. DHGE XVII 1372-1377.

Podobne prace

Do góry