Ocena brak

FOX GEORGE

Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012

ur. 1 VII 1624 w Drayton in the Clay
dziś Fenny Drayton w Leicestershire w Anglii), zm. 19 I
1691 w Londynie, założyciel —> kwakrów.

J a k o młody szewc, czytając Biblię, doszedł do przekonania,
że do poznania prawdy i osiągnięcia zbawienia wiodą
nie studia, Kościół i obrzędy, lecz Duch Boży i wewn. światło
(por. J 1,9); ten iluminizm i mist, entuzjazm stanowiły
też reakcję na konserwatyzm państw. Kościoła anglik., z
którym F. zerwał; opowiadając się (od 1647) za bezpośrednim
kontaktem jednostki ze Stwórcą i Jezusem Chrystusem
oraz koniecznością oderwania się od świata zewnętrznego F. wiódł życie profetycznego kaznodziei wędrownego, a popadając
w konflikty z duchowieństwem anglik., cierpiał szykany
i więzienie; podróże mis. 1669-84 do Irlandii, Ameryki P n . ,
Indii Zach., Holandii i Niemiec, zjednały mu wielu zwolenników;
zorganizowana przez niego 1660-70 tęokratyczna i
egalitarna wspólnota nazywała siebie Dziećmi Światła (Children
of the Light) lub Przyjaciółmi w Wierze (Friends in the
T r o t h ) , a wreszcie Tow. Przyjaciół (Society of Friends);

propagowana przez F. myśl, że człowiek ma drżeć przed
słowem Bożym, a także ekstatyczne nastawienie wspólnoty
przyczyniło się do ugruntowania nazwy kwakrzy (ang. quake
- drżeć); F. nie ogłosił teol. traktatów, a j e g o Journal wydano
pośm. (C 1911, wyd. kryt. C 1952).

 

A.N. Brayshaw. The Personality of George F., Lo 1933; L. Cristiani. DThC XIII 1437-1439; P. Held. Der Quäker George F.. Bas 1949; V. Noble. The Man in Leuther Breeches (The Life and Times of George F.). NY 1953; H. van Etten. Georges F. et les quakers. P 1956; A. Gordon. DNB VII 557-562; H.E. Wildes. Voice of the Lord. A Biography of George F.. Ph 1965; G.F. Nuttall. DHGE XVII 1350-1354; BBKL II 74-76.

Podobne prace

Do góry