Ocena brak

Fotooddychanie - Informacje ogólne

Autor /Samuel Dodano /06.10.2011

W warunkach wysokiej temperatury (zamknięte aparaty szparkowe) następuje zużycie CO2

wzrost stężenia wytwarzanego podczas asymilacji tlenu (etap jasny)

soja

kukurydza

ziemniaki

Zmniejszenie wydajności fotosyntezy a mimo tego przyrost masy ® zużywając związki przeznaczone w normalnym cyklu do wytworzenia fosfoglicerynianu (PGA), wytwarza się CO2 i H2O z zatrzymanego O2 tworzy się nadtlenek wodoru który jest rozkładany w peroksysomach (rośliny)- u zwierząt brak tych organelli uniemożliwia to reakcję blokując tym samym przekształcanie kwasów tłuszczowych w cukry

enzym: karboksylaza- oksygenaza (powinowactwo do CO2-fotosynteza,

powinowactwo do O2- fotooddychanie

RuDP kw. fosfoglicerynowy

kw. fosfoglikolowy Wszystko zależy od stężenia, czego więcej

glikolan

utlenianie (transport do peroksysomów)

glioksalan

redukowany, wraca do chloroplastu

glicyna

utlenianie do CO2

warunki

w tkance obniżone stężenie CO2

powstawanie CO2

H2O w obecności peroksysomów

brak wytwarzania energii

gdy fotooddychanie występuje w długim okresie czasu może to powodować spadek masy.

Podobne prace

Do góry