Ocena brak

Fotochrom

Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012

Technika druku płaskiego, odmiana —>
fotolitografii, polegająca na zastosowaniu asfaltu
światłoczułego.

Na kamień litograficzny, odpowiednio
wygroszkowany, nanosi się warstwę rozpuszczonego,
światłoczułego asfaltu; po wyschnięciu przykłada
się negatyw rysunku, przykrywa szybą i
naświetla (np. światłem słonecznym ok. 20-30 min.),
a następnie wywołuje w olejku terpentynowym,
spłukuje benzyną i wodą. Pod wpływem światła następuje
utwardzenie warstwy asfaltowej proporcjonalnie
do siły krycia negatywu.

Tak otrzymany obraz
półtonowy preparuje się i drukuje jak w technice —>
ossa-sepia. Metoda f. pozwala na przenoszenie rysunków
lub fotografii półtonowych bez dodatkowego
rozbicia na punkty siatki (rastra), dzięki czemu można
otrzymywać najdokładniejszy obraz wszystkich
delikatnych detali. F. jest jeszcze nadal stosowany do
druku drogich, wielobarwnych reprodukcji rysunków,
akwarel itp. (Orell-Fussli w Szwajcari); bywa
też używany do przygotowania oryginalnych odbitek
litograficznych z rysunków negatywowych wykonanych
na podłożach przezroczystych.

F. obok ->
heliograwiury i —> światłodruku jest techniką reprodukcyjną
obrazów półtonowych eliminującą metodę
fotomechaniczną.

(foto- od gr. phos photós 'światło' + chrom, od gr. chroma
barwa')

Podobne prace

Do góry