Ocena brak

Formy zrzeszania i łączenia się banków - Fuzje banków

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Banki w formie spółki akcyjnej mogą łączyć się ze sobą przy zastosowaniu przepisów ksh. Są dwa sposoby łączenia

a)przejście (inkorporacja)

b)zawiązanie nowej spółki (unia)

Bank utworzony w wyniku połączenia powinien spełniać wszystkie wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku. Zgody KNB nie wymaga nabycie przedsiębiorstwa bankowego w toku postępowania upadłościowego. Prawo nabycia na podstawie oceny złożonych pisemnych ofert przyznaje sędzia- komisarz po zasięgnięciu opinii KNB.

Nabycie przedsiębiorstwa bankowego następuje w stanie wolnym od obciążeń z wyjątkiem zobowiązań z tytułu rachunków bankowych oraz służebności gruntowych).

Dwa lub więcej banków może połączyć się w jeden bank (dotyczy to banków w formie spółki akcyjnej, których kapitał akcyjny należy w całości do Skarbu Państwa, banku państwowego itp.

Podobne prace

Do góry