Ocena brak

Formy zrzeszania i łączenia się banków - Bankowe grupy kapitałowe

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Mogą być tworzone przez banki akcyjne ale jedynie takie, w których kapitał akcyjny w całości należy do:

1.Skarbu Państwa

2.Banku państwowego

3.Przedsiębiorstwa państwowego

4.Spółki akcyjnej, której kapitał akcyjny należy do Skarbu Państwa

5.Narodowego Banku Polskiego

- Każdy z banków może należeć tylko do jednej GB

- Bank zależny nie może być akcjonariuszem banku dominującego

- GB powstaje na podstawie umowy, ale w ustawie nie ma minimalnego okresu trwania takiej umowy

- Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi

- za zobowiązania banku należącego do GB pozostałe banki odpowiadają jak poręczyciele proporcjonalnie do udziału kapitału akcyjnego tego banku w sumie kapitałów akcyjnych wszystkich bankowych grup łącznie

Różnice między BGK a GB sprowadzają się do 3 aspektów- podmiotowego, czasowego, zakresu odpowiedzialności banków wchodzących w skład omawianych grup.

Podobne prace

Do góry