Ocena brak

Formy zakończenia postępowania odwoławczego w postępowaniu administracyjnym

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Organ odwoł. co do zasady orzeka merytorycznie w sprawie tzn. orzeka co do istoty sprawy.

Rodzaje decyzji merytor.: 1. Organ odwoł. utrzymuje w mocy decyzje organu I instancji. Organ wydaje taką decyzje, jeżeli zgadza się merytor. ze stanowiskiem organu I instancji.

Organ odwoł. uchyla decyzję organu I instancji w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy. Organ odwoł. wydaje tego typu decyzję jeżeli nie zgadza się merytorycznie ze stanowiskiem organu I instancji. Poza decyzjami merytorycznymi organ odwoł. posiada również kompetencje kasacyjne.

Decyzje kasacyjne:

- decyzje kasacyjne typowe: organ odwoławczy uchyla decyzje organu I Instancji nie rozstrzygając sprawy pod względem merytorycznym. Dzieje się tak gdy decyzja organu I Instancji została wydana bez podstawy prawnej, dotyczy sprawy już rozstrzygniętej decyzją ostateczna.

- decyzje kasacyjne połączone z przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I Instancji, wtedy gdy organ odwoławczy stwierdzi istnienie podstaw do merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy indywidualnej, gdy postępowanie zostało przeprowadzone z rażącym naruszeniem norm prawa procesowego.

Podobne prace

Do góry