Ocena brak

Formy wynagrodzeń

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

Istnieje bardzo wiele różnych form płac, z których pracodawca może skorzystać przy wynagradzaniu pracownika za jego pracę.

Do podstawowych form wynagradzania pracowników zalicza się:

  • forma czasowa, zwaną inaczej dniówką – polega ona na wynagradzaniu pracy płacą zasadniczą i stałymi dodatkami np. za staż pracy. Ta forma płacy jest jednak najczęściej stosowana w odniesieniu do pracowników fizycznych (dniówka zadaniowa), gdzie pracownik ma do wykonania ściśle określoną pracę i jeżeli jej nie wykona, lub nie będzie ona odpowiedniej jakości, nie zostanie w pełni za nią wynagrodzony.

  • forma czasowo – premiowa, jej istotą jest opłacanie wymagań (wkładu) pracy płacą zasadniczą, efektów zaś premią. Jest to najczęściej stosowana metoda opłacania pracy personelu w naszych warunkach

  • forma akordowa, która polega na wynagradzaniu pracowników proporcjonalnie do wykonania przez nich norm pracy. Akord stanowi formę, która najsilniej wiąże płacę z wielkością wykonywanej produkcji. Uwaga pracownika jest skoncentrowana na ilościowym (czasowym) wyniku i poszukiwaniu metod sprzyjających najwyższej wydajności. Istnieje jednak też tu niebezpieczeństwo, iż wzrost tej wydajności będzie się odbywać spadkiem jakości produkcji.

  • forma akordowo- premiowa, jest to rozbudowana forma akordowa, polega ona na wynagradzaniu za wielkość produkcji i premiowaniu za jakość, oszczędność materiału lub inne pożądane efekty, przy czym w akordzie „zalicza się” tylko wyrób dobrze wykonany.

  • forma czasowo – prowizyjna, polega na opłacaniu pracy płacą zasadniczą i uzupełnianiu jej prowizją. Forma ta jest skuteczna zarówno z punktu widzenia proporcjonalnego, sprawiedliwego opłacania pracy, jak i motywowania do dobrych efektów.

  • forma prowizyjna, gwarantuje ona wypłatę ustalonej prowizji tylko wtedy, gdy pracownik spełnił określone warunki. Wypłata wynagrodzenia w tym przypadku uzależniona jest od czasu ale przede wszystkim od efektywności pracy w danym okresie.

  • forma bonusowa, jej istotą jest stosowanie ruchomej, motywacyjnej części wynagrodzenia powiązanej z efektami pracy, tzw.bonusami, jako przykład można tu podać tzw. trzynastkę lub czternastkę

  • forma zadaniowa, łączy ona w sobie czasową, premiową i akordową formę wynagradzania. Podstawą tej formy jest określone zadanie zlecone do wykonania pracownikowi lub zespołowi pracowniczemu w odpowiednio wyznaczonym, niezbędnym do wykonania czasie. Zadaniowa forma płac zawiera z reguły część stałą, swego rodzaju gwarantowaną płacę zasadniczą oraz część zmienną, będącą ustalonym procentem płacy zasadniczej i wypłacaną po wykonaniu zadania w założonym terminie.

 

Podobne prace

Do góry