Ocena brak

FORMY WŁADCZE

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

PRAWNE W SFERZE ZEWNETRZNEJ

Czynności jednostronne:

- AKT GENERALNY

-AKT INDYWIDUALNY – akt nadzoru, akty niesformalizowane, akty sformalizowane (postanowienie, decyzja administracyjna KPA, decyzja OP)

 

PRAWNE W SFERZE WEWNETRZNEJ

* akty generalne – akty prawa wewnętrznego

* akty indywidualne - polecenie służbowe, rozkaz

* akty władztwa zakładowego – do użytkowników zakładu i osób przebywających na jego terenie

* generalne – statut, regulamin studiów

* indywidualne – termin komisa

 

FAKTYCZNE

CZYNNOŚCI MATERIALNO-TECHNICZNE czynności władcze > istnieje możliwość stosowania przymusu w odniesieniu do jednostki, istnieje domniemanie prawidłowości działań administracji, jednostronność

+wydanie zaświadczenia – forma dokumentu urzędowego, poświadczenie wiedzy, a nie woli, np. legitymacja, prawo jazdy, wywołuje skutki prawne pośrednio, stwierdza okoliczności prawne (stan prawny), okoliczności faktyczne (stan faktyczny), odmowa wydania zaświadczenia – zażalenie

+ wezwania – organ może wezwać , dostarczenie wezwania – stawiennictwo obowiązkowe> określa: adresat, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, w jakim celu, gdzie i kiedy; skuteczne – doręczone na 7 dni przed

+czynności egzekucyjne – przymuszenie do wykonania obowiązków administracyjno-prawnych

+czynności policyjne – czynności osób wykonujących zadania policyjne > policja

+czynności kontrolne - straże, inspekcje

Podobne prace

Do góry