Ocena brak

Formy totalnej komunikacji i inne formy

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

- unimodalne poprzez słuch, czytanie mowy z ust, alfabet palcowy i znaki języka migowego

- bimodalne poprzez słuch i czytanie z ust, słuch i alfabet palcowy, słuch i znaki języka migowego, czytanie mowy z ust i znaki języka migowego, czytanie z ust wspomagane alfabetem palcowym

- multimodalne poprzez czytanie z ust, słuch i alfabet palcowy oraz czytanie z ust, słuch i znaki języka migowego

- wychowanie słuchowe-dzieci ze słuchem uszkodzonym od urodzenia lub przed okresem nabywania mowy zmierza do stworzenia u tych dzieci zasobu doświadczeń akustycznych u ludzi normalnie słyszących oraz do rozwinięcia mowy która pomaga przezwyciężyć wtórne zaburzenia towarzyszące uszkodzeniu słuchu i umożliwia nawiązywanie kontaktu z otoczeniem. Ma ono szczególną rolę w optymalnym rozwoju mowy poprzez wykorzystanie wszystkich pozostałych resztek słuchu u dzieci których słuch ulgł uszkodzeniu przed jej przyswojeniem.

- trening słuchowy-stosowany najczęściej u dorosłych tracących słuch, opiera się na posiadanych już przez jednostkę zasobie językowym i zasobie wyobraźni akustycznych, jego celem jest przywrócenie jednostce zdolności do korzystania w kontaktach z otoczeniem z nabytego poprzednio zasobu doświadczeń akustycznych.

- alfabet palcowy-to system znaków opartych na ruchach i układzie palców w którym poszczególnym głoskom odpowiada ułożenie lub ruchy palców, inaczej to daktylografia, jest wykorzystywany w procesie komunikacji najczęściej wraz z innymi sposobami.

- totalna komunikacja- wychowanie dwujęzykowe, to koncepcja wcielająca odpowiednio słuchowe, migowe i ustne sposoby komunikacji z głuchym dla zagwarantowania skutecznego porozumiewania się. Jest wielomodalnym podejściem do porozumiewania się i należy je wprowadzić od początku drogi życiowej dziecka bowiem wtedy zapobiega się zaburzeniom emocjonalnym, stwarza się dziecku możliwość wypowiadania się w jakiejkolwiek formie. Na to się składa czytanie, pisanie, mówienie słuchowe, alfabet palcwy i język migowy

Podobne prace

Do góry