Ocena brak

Formy stosunków m

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Dyplomatyczne misje specjalne – doraźne i krótkotrwałe. Ich funkcje to prowadzenie rokowań w sprawach najważniejszych dla państwa (misje prezydentów, premierów), -stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne – poselstwa i ambasady. Ich celem jest ogólna i stała reprezentacja państwa wysyłającego w państwie pobytu, systematyczna obserwacja wydarzeń w tym państwie oraz prowadzenie rutynowych rokowań, koordynowanie wszelkich poczynań państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. -konferencje międzynarodowe – są wykorzystywane w stosunkach wielostronnych do regulowania problemów na płaszczyźnie multilateralnej. Celem jest stwarzanie płaszczyzny, na której mogą się toczyć wielostronne rokowania międzynarodowe. -organizacje międzynarodowe – instytucje trwale rozpatrujące i regulujące stosunki międzynarodowe. Zapewniają możliwość stałych i wielostronnych konsultacji politycznych na ogół bez możliwości podejmowania wiążących decyzji

Typy i rodzaj stosunków międzynarodowych. Podstawową płaszczyznę działalności międzynarodowej jest aktywność dyplomatyczna korzystająca z czterech form stosunków międzynarodowych:, -dyplomatyczne misje specjalne – doraźne , krótkotrwałe, -stałeprzedstawicielstwa dyplomatyczne- poselstwa , ambasady, -konferencje międzynarodowe - są wykorzystywane w stosunkach wielostronnych , do regulowania problemów na płaszczyźnie multilateralnej, -organizacje międzynarodowe - instytucje trwale rozpatrujące i regulujące stosunki międzynarodowe.  

FUNKCJE : misji specjalnych - prowadzenie rokowań w sprawach najważniejszych dla państwa ( misje prezydentów, premierów ) oraz w kwestiach wymagających bardzo specjalistycznej wiedzy , której nie mają członkowie ambasady, stałych przedstawicielstw dyplomatycznych - ogólna i stała reprezentacja państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, systematyczna obserwacja wydarzeń w tym państwie oraz prowadzenie rutynowych rokowań , koordynowanie wszelkich poczynań państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, konferencje międzynarodowe - stwarzanie płaszczyzny , na której mogą się toczyć wielostronne rokowania międzynarodowe, organizacje międzynarodowe - zapewniają możliwość stałych i wielostronnych konsultacji politycznych , na ogół bez możliwości podejmowania wiążących decyzji. Umowa międzynarodowa jest zawsze rezultatem wzajemnych ustępstw i kompromisów stron prowadzących rokowania.

Podobne prace

Do góry