Ocena brak

FORMY STAWEK PODATKOWYCH

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

STAWKA-Zgodnie z art. 217 konstytucji musi być określona w drodze ustawy. Jest to element konstrukcji podatku niezbędny do ustalenia wysokości świadczenia podatkowego. Wyraża stosunek pomiędzy wysokością obciążenia podatkowego, a wielkością podstawy opodatkowania

Wyróżniamy:

  • Stawki kwotowe- jest to liczba jednostek pieniężnych, jaką należy zapłacić od jednostki podstawy obliczenia podatku. Stosuje się je głównie, gdy podstawa obliczania podatku wyrażona jest w kategoriach ilościowych, ale można też jak wyrażona wartościowo

  • Stawki stosunkowe ( procentowe, ułamkowe, wartościowe)

  • Procentowe: relacja pomiędzy wielkością świadczenia podatkowego, a wielkością obliczenia podatku ( z matematycznego punktu widzenia= stopa podatkowa). Mogą mieć, w konkretnym podatku, postać stawki stałej albo skali podatkowej. Stosowana jest do ustalania wysokości świadczenia podatkowego przy znanej wysokości podstawy obliczenia podatku ( wyrażonej wartościowo-tylko)

Podobne prace

Do góry