Ocena brak

Formy solidarności społecznej i ich miejsce w strukturze społecznej

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

  • prawdziwa solidarność jest możliwa tylko pomiędzy jednostkami mającymi podobne interesy bezpośrednie- te interesy potrafiła skoordynować nowoczesna instytucja związków,

  • są pewne rodzaje stowarzyszeń, które mogą sprowadzić solidarność do interesów sprzecznych np.: spółdzielnie spożywców – łączą one sprzeczne interesy producentów i konsumentów,

  • w wielkich spółdzielniach angielskich stowarzyszają się interesy tożsame, gdyż konsument jest zarazem producentem. Te towarzystwa produkują prawie wszystko, co potrzebne do konsumpcji, posiadają gospodarstwa dostarczające zboża, mięsa, mleka, warzyw. Przynoszą one te korzyść, że słabsi i mniej zdolni ich członkowie mogą skorzystać z inteligencji zdolniejszych, postawionych na czele tych przedsięwzięć, które bez nich nie mogły prosperować. Krajom łacińskim jeszcze daleko do tego.

  • spółdzielnie łacińskie – prowadzone są za pomocą skomplikowanych metod administracyjnych; robotnik łaciński, mało zdolny do przewidywania woli kupować w detalu u drobnych sklepikarzy, którzy udzielają mu kredytu niż w magazynie, gdzie trzeba płacić gotówką.

  • robotnik francuski miałby interes w uwolnieniu się od pośredników przy pomocy spółdzielni,

  • SPÓLKA AKCYJNA- najbardziej rozpowszechniona i anonimowa nowoczesna forma stowarzyszenia. Jest prawdziwą dziedziczką upadłej arystokracji i dawnego feudalizmu, do niej należy władza nad światem, bo nadchodzi godzina gdy świat zostanie podzielony na akcje, jest skutkiem demokracji i rozproszenia kapitału między wiele rąk,

- jedyną formą stowarzyszenia się drobnych kapitałów jest ich wykorzystanie w akcjach. Ma pozory kolektywizmu-ale do tego wchodzi się w sposób wolny i tak się z niego wychodzi, a udział w zyskach jest ściśle uzależniony od wkładu.

- spółki akcyjne nie przeniknęły do warstw ludowych;

- udział w zyskach oznacza również udział w stratach,

  • FORMA WSPÓŁPRACY ŁĄCZĄCA JEDNOSTKI SKUPIONE DORAŹNIE LUB TRWALE DLA UZYSKANIA JAKIEJŚ REFORMY LUB OBRONY PEWNYCH INTERESÓW

- ta forma stowarzyszenia istnieje od dawna u Anglosasów cieszących się od dawna wolnością i umiejących się nią posługiwać, natomiast wśród ludów łacińskich pojawiła się stosunkowo niedawno.

- poprzez tego typu stowarzyszenia Anglicy doszli do swoich najważniejszych reform. Narzucają one swoją wolę parlamentowi jeśli tylko okaże się, że wyrażają one wolę powszechną.

  • ROBOTNICZE ZWIĄZKI ZAWODOWE

- mają na celu skupienie pod jednym kierownictwem jednostek mających te same interesy i najczęściej wykonujących jeden zawód; ich siła i liczba stale rosną; są jedną z konieczności zrodzonych przez ewolucję nowoczesnego przemysłu

- stały się bronią małych i słabych, którzy odtąd mogą na równej stopie pertraktować z największymi baronami przemysłu i finansów; nie ma już korporacji, która nie miałaby związku zawodowego – sklepikarze, węglarze, kanalarze,… Są to potężne armie bezdyskusyjnie posłuszne swoim przełożonym

- dzięki tym stowarzyszeniom stosunki między właścicielami a robotnikami, pracodawcami i zatrudnionymi zupełnie się zmieniają. Przeszkodą dla samowoli czy tez fantazji pracodawcy są właśnie związki zawodowe, który dzięki liczebności i jedności woli stanowi siłę prawie równą jego sile

- łacińskie związki zawodowe wymagają od swych członków prawie całkowitego posłuszeństwa. Ludy łacińskie mają tendencje autokratyczne, a powstałe u nich związki robotnicze stają się równie despotyczne, jak byli kiedyś pracodawcy

- obawiać się można zwłaszcza ich roli politycznej, która może stać się znacząca, gdyż ich członkowie tworzą jedną czwartą elektoratu.

Koniczność zapewne załagodzi stosunki miedzy robotnikami i pracodawcami. W koncu robotnik zrozumie, że interesy dyrektora fabryki i jej pracowników są tego samego rodzaju – jedni i drudzy muszą słuchać wspólnego pana – klientów i praw ekonomii

  • PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE, SOCJALIZM GMINNY

- dla ogromnej liczby jednostek cywilizacja jest trudna, więc potrzebne m wsparcie, by móc się nią łatwo posługiwać. Dlatego dostrzegamy wzrost instytucji zaspokajających tę potrzebę. Dla podobnych potrzeb ograniczonej grupy, obejmującej osoby o tym samym zawodzie, istnieją związki zawodowe. Dla potrzeb zbiorowych, jak np. czystość miasta istnieje administracja lokalna – jej zasięg stale rośnie. Przejmuje ona coraz więcej funkcji- np.: w Anglii miasta zajmują się mnóstwem przedsięwzięć – komunikacją, oświetleniem, itd.. Podobnie jest w Niemczech- ponieważ tam ludzie o odpowiednich zdolnościach nie są rzadkością – jak we Francji, gdzie tego rodzaju socjalizm municypalny prawie wszędzie poniósł porażkę, ponieważ w niewielu miastach, gdzie go spróbowano, wprowadzili go politycy bez odpowiednich umiejętności, rekrutujący się z najniższych warstw społecznych(szewc, kowal, gazeciarz, knajpiarz, ogrodnik). Samorządom socjalistycznym we Francji przeszkadza w zrobieniu zbyt wielu szkód to, że większość ich decyzji musi być zatwierdzona przez władzę centralną

- eksperymenty z socjalizmem municypalnym pozwalają wyrobić sobie jasny pogląd na rezultaty jakie przyniesie kolektywizm, gdy uda mu się opanować duży kraj

- eksperymenty z socjalizmem samorządowym czasami dośc dobrze udają się w Anglii i w Niemczech, ale nie sprawdzają się we Francji i Włoszech. Niezbędnym ich warunkiem są bowiem wysoce kompetentni ludzie do zarządzania. Tymczasem najhałaśliwsze poglądy polityczne nie zastąpią najmniejszych umiejętności praktycznych.

Podobne prace

Do góry