Ocena brak

Formy postępowania terapeutyczno - wychowawczego - Profilaktyka i prewencja

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Profilaktyka - jest działaniem zmierzającym do stworzenia od­powiednich warunków rozwojowych edukacyjnych, szczególnie dla dzieci i młodzieży, oraz zapobiegania różnym zjawiskom, chorobom i urazom, które mogą prowadzić w konsekwencji do niepełnej sprawności organizmu lub dysfunkcji jego narządów.

Współczesne założenia profilaktyki wyróżniają kilka podstawowych form przeciwdziałania nieprzystosowaniu społecznemu i demoralizacji dzieci i młodzieży: profilaktykę powstrzymującą versus uprzedzającą, profilaktykę objawową versus przyczynową, profilaktykę eliminującą (zwalczającą) versus kreatywną (pozytywną).

(Cz. Czapów, 1987).

Prewencja - obejmuje różnego rodzaju działania prozdrowotne (szczepienia, badania okresowe, przekrojowe), opiekuńcze (pre­natalne i postnatalne) oraz edukacyjne (dotyczące żywienia, bhp, zanieczyszczenia, zatrucia środowiska), nastawione na zapobiega­nie uszkodzeniom fizycznym, dysfunkcjom intelektualnym, psy­chicznym i narządów zmysłów (prewencja podstawowa); obejmuje też działania zapobiegające trwałym uszkodzeniom fun­kcjonalnym lub trwałej niepełnosprawności (prewencja wtórna).

Podobne prace

Do góry