Ocena brak

Formy postępowania terapeutyczno - wychowawczego

Autor /Serafin Dodano /01.09.2011

Szerokie ujecie podmiotów pedagogiki, które obejmuje wszystkie osoby o jakichkolwiek zaburzeniach i dysfunkcjach, dzieci, młodzież i dorosłych z różnymi  parcjalnymi zaburzeniami i zespołami chorobowymi sprawia, że konieczne staje się dalsze doskonalenie metod diagnozy, orzecznictwa, kla­syfikacji, selekcji i wielostronnej działalności opiekuńczej, edukacyjnej i terapeutyczno-rehabilitacyjnej oraz różnorodne formy oddziaływań.

Współczes­na nauka postrzega niepełnosprawność i funkcjonowanie jako zjawisko złożone i wielowymiarowe, będące rezultatem uniwersalnego ludzkiego doświadczenia. Nowe podejście w klasyfikacji zakłada równość i sprawied­liwość w różnych sferach niepełnosprawności, ocenę dysfunkcji w sposób neutralny, obiektywny i pozytywny.

Nowe podejście w klasyfikacji ICIDH-2

  • Nie kategoryzujące

  • Nie oceniające niepełnosprawności w procentach

  • Wielowymiarowe

  • Model uniwersalny a nie model mniejszościowy

  • Neutralne i obiektywne: nie negatywne, ale wręcz pozytywne

  • Synteza modelu społecznego i medycznego

  • Interakcja osoby ze środowiskiem

  • Definicje operacyjne

  • Zastosowanie wielopoziomowe

  • Wskazówki etyczne i sprzeciw wobec nadużyć

Podobne prace

Do góry