Ocena brak

Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej - Domy dyskontowe

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Konkurent klasycznych domów towarowych i handlowych,ale również super i hipermarketów. Charaktystyczną ich cechą są konkurencyjnieniskie ceny (dzięki niskiemu standardowi świadczonych usług), ograniczony asor-tyment towarowy, stosowanie jednostek opakowaniowych zmierzających do dużych jednorazowych zakupów, samoobsługa. Domy dyskontowe powstały w Stanach Zjednoczonych i początkowo zajmowały się głównie sprzedażą dóbr trwałego użytku.

Sklepy dyskontowe różnych rodzajów (domy handlowe, hipermarketyitp.) rozwinęły się bardzo szybko w Europie Zachodniej obejmując sprzedaż artykułów podstawowych, a także dóbr trwałe użytku posiadają dynamikę rozwojowązdecydowanie wyższą od przeciętnej dla handlu detalicznego. Do najbardziej zna-nych sklepów dyskontowych należy w Niemczech sieć ALDI i PLUS.

Podobne prace

Do góry