Ocena brak

Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Na uwagę zasługuje fakt, że postęp techniczny i organizacyjny (nowoczesne systemy informatyczne między innymi przy wykorzystaniu techniki ,,scanning", systemu ,,just in time" ), spowodował bardzo duże przyśpieszenie wskaźnika rotacjiwielu towarów przy równoczesnym ograniczeniu zapasów i zmniejszeniu wielkoś-ci jednorazowej dostawy do coraz większej ilości sklepów masowej sprzedaży, o dużych powierzchniach.

Do cech najbardziej charakterystycznych sklepów masowej sprzedaży (zwanychmass- merchandisers) należą: duża powierzchnia sprzedażowa, na ogół małe zaplecze magazynowe, znaczna szybkość obrotu, wysoka częstotliwość dostaw, szeroki asortyment towarowy i samoobsługowa forma sprzedaży . Lokalizowane są oneczęsto w ośrodkach handlowych lub na obrzeżach miast jako odrębnie stojące sklepy. Nastawione są na przeciętnego klienta, pragnącego ograniczyć częstotliwośćzakupów podstawowych produktów. Do tej kategorii zalicza się:

 • domy towarowe,

 • domy handlowe.

 • domy dyskontowe,

 • hipermarkety,

 • supermarkety,

 • centra samoobsługowe,

 • rynki spożywcze.

Ze względu na formę organizacyjną do tej grupy należą również domy wysyłkowe i inne formy sprzedaży pozasklepowej.

Inną formą prowadzenia sprzedaży pozasklepowej jest handel ruchomy, nie związany z określoną miejscowością i stałym miejscem sprzedaży. Do handlu ruchomego należy: sprzedaż obnośna, obwoźna, sprzedaż bazarowa, targowiskowa, jarmarczna i uliczna. Rola tego handlu ulega stopniowemu ograniczeniu, choć w niektórych dziedzinach, rejonach i krajach handel ten w dalszym ciągu pełni dość istot-ne funkcje. Zaletą tego handlu jest duża elestyczność oraz niskie koszty stałe. Jednakże rozwój nowoczesnego handlu (super i hipermarketów, ośrodków handlowych) wpływa na ograniczenie tego handlu.

Różnorodność form sprzedaży detalicznej powoduje, że można ją klasyfikować w oparciu o wiele kryteriów takich jak:

 • forma własności,

 • asortyment,

 • metody i poziom obsługi,

 • metody kontaktu z klientami,

 • lokalizację,

 • wielkość powierzchni.

W Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej określenia poszczególnych rodzajów obiektów handlowych są definiowane w zróżnicowany sposób. W Polsce niski stopień rozwoju handlu (dominacja sklepów o małej powierzchni) miał zapewnewpływ na zmianę kategoryzacji poszczególnych rodzajów sklepów.

Firmy handlowe reagując na nowe uwarunkowania zmieniają strukturę sieci sprzedaży oraz realizują strategie rozwojowe poprzez:

 • wprowadzanie nowoczesnych punktów sprzedaży,

 • rozwijanie powiązań kooperacyjnych,

 • koncentrację kapitałową

 • umiędzynarodowienie działalności oraz postępującą internacjonalizacjęwspółczesnego handlu.

Zakres, charakter oraz tempo tych przeobrażeń są różne w poszczególnych krajach, tak więc i struktura sieci handlowej jest również zróżnicowana. A zatem wyraźnie rysuje się zmiana znaczeń różnych form handlu detalicznego i przyśpieszenie cyklu życia rynkowego poszczególnych form, gdyż analogicznie do stopnia wprowadzania produktów na rynek można mówić o cyklu życia różnych typów punktówsprzedaży detalicznej.

Podstawowym czynnikiem zmiany w handlu jest konkurencja wymuszająca innowacyjność form organizacyjnych, wzmacniająca mechanizm orietancji na klienta i powodująca coraz wyższy poziom zaspokajania różnych grup nabywców.

Podobne prace

Do góry