Ocena brak

Formy organizacyjne religii

Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011

* kościół- to stabilna instytucja, która utrzymuje, że jest jedną uprawnioną drogą do prawdy religijnej. Posiada określoną hierarchię funkcjonariuszy i pewną formę organizacji biurokratycznej.

*sekty- są w pewnym sensie podobnie do kościołów. Są niewielkie i odosobnione. Mogą być formą odstępstwa od określonego aspektu dominującej kultury lub tradycyjnego kościoła.

* wyznanie- to organizacja przypominająca kościół, która jest dobrze zintegrowana ze społeczeństwem, ale nie przepisuje sobie wyłącznego prawa do prawdy religijnej.

*kult- jest formą organizacji religijnej przejawiającą antagonistyczny stosunek do społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Przywództwo (jak w sekcie) opiera się na charyzmie. Chcą zapewnić swoim członkom nowy styl życie.

Podobne prace

Do góry