Ocena brak

Formy organizacyjne handlu hurtowego - Targi

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

To forma zorganizowanego rynku, umożliwiającego w określonym miejscu kontakt wielu sprzedających reprezentujących podaż z wieloma kupującymi reprezentującymi popyt. Sprzedający przedstawiają swoje oferty, które podparte sąwystawionymi na widok publiczny towarami lub ich próbkami.

Targi spełniają następujące funkcje:

  1. doprowadzanie do zawarcia transakcji lub przygotowanie przesłanek do jejrealizacji w przyszłości. Na targach następuje bezpośrednie zetknięcie sięsprzedawcy z nabywcą - handel ma więc charakter akwizycyjny.

  2. strategiczne działanie firm sprzedających poprzez promocje producenta i jego produktów, we tym także przez reklamę (foldery, plakaty, środki masowego przekazu).

  3. propagowanie innowacji, co wiąże się z propagowaniem dorobku gospodarczego producentów z poszczególnych krajów lub grup wytwórców. Stosujesię również instrumenty z zakresu public relations np. konferencje prasowe,sympozja, seminaria, pokazy grup towarów.

Targi możemy podzielić ze względu na dwa kryteria:

1. Ze względu na przestrzenny zakres oddziaływania:

  • targi międzynarodowe

  • targi krajowe

  • targi lokalne

2. Ze względu na asortyment wystawionych towarów rozróżnia się:

  • targi specjalistyczne

  • targi ogólne

Podobne prace

Do góry