Ocena brak

Formy organizacyjne handlu hurtowego - Przetarg

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Jest to zinstytucjonalizowana forma zakupu przez jednostki gospodarcze lub inne instytucje większych ilości towarów lub dóbr i robót inwestycyjnych. Celem przetargu jest wybór dostawcy, który najbardziej odpowiada warunkom przetargu oraz proponuje najniższą cenę. Taka forma zakupów znajduje szczególne zastosowanie w handlu usługami i dobrami inwestycyjnymi.

Przetarg możemy podzielić na otwarte i zamknięte. Przetarg otwarty (publiczny) jest podawanydo publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, oferty mogą składaćwszyscy zainteresowani przedsiębiorcy. W przypadku przetargów zamkniętych og-łaszający przetarg wysyła zaproszenia do przetargu wybranym przez siebie przedsiębiorcom oraz nie podaje tego faktu do publicznej wiadomości.

Podobne prace

Do góry