Ocena brak

Formy organizacyjne handlu hurtowego - Aukcja

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Jest jedną z form zorganizowanego rynku zawierania transakcji kupna sprzedaży na towary, które wymagają pośredniego lub bezpośredniego zobacze-nia w postaci próbek lub towarów przeznaczonych do sprzedaży. Aukcje są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, z tym, że przystępujący do aukcji jako kupujący obowiązani sązłożyć z góry określone wadia lub kaucje, zabezpieczające wykonanie ich przyszłych zobowiązań. Korzysta się też z pośrednictwa maklerów zewzględu na to, że maja oni odpowiednie kwalifikacje towaroznawcze.

Na aukcjioperuje się określonymi dla każdego rodzaju towarów partiami. Przykładami aukcji o zasięgu światowym mogę być aukcji futrzarskie w Londynie czy Lipsku, skórsurowych w Amsterdamie, Londynie czy w Nowym Jorku, herbaty w Kalkucie czyw Colombo, diamentów w Amsterdamie czy Nowym Jorku, koni wierzchowych,nieruchomości, dzieł sztuki i in.

Towary, które są przedmiotem aukcji charakteryzują się następującymi cechami:

  • w chwili zawierania transakcji, rzeczywiście istniejąi sąw dyspozycji sprzedającego;

  • nie są to towary tak jednorodne i podatne na standaryzację jak towary giełdowe;

  • towar powinien być dostarczony na miejsce aukcj i lub zmagazynowany w domach składowych.

Podobne prace

Do góry