Ocena brak

Formy organizacji przedsiębiorstwa prywatnego

Autor /Ella Dodano /16.04.2011

 

Przedsiębiorstwo o własności jednoosobowej - małe przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest jedna osoba.

Spółka cywilna - przedsiębiorstwo będące własnością dwóch lub więcej osób, które zgodziły się na wspólne prowadzenie firmy i uzgodniły wzajemne udziały i ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania firmy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka kapitałowa, do której założenia wymagany jest określony kapitał; udziały w niej są imienne i trudno je zbyć.

Spółka akcyjna - spółka kapitałowa z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcy i subskrybenci otrzymują akcje potwierdzające ich udział.

Podobne prace

Do góry