Ocena brak

FORMY ORGANIZACJI PRZEBIEGÓW PRODUKCJI

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

forma oznacza stałość, powtarzalność i równomierność przebiegu procesu prod między stanowiskami pracy. Tak określony sposób powiązań stanowisk oznacza równomierność i ciągłość przepływu i przetwarzania przedmiotów w pracy a zarazem równomierność i ciągłość pracy pracowników i wykorzystania wyposażenia stanowisk pracy.

1. Produkcja niepotokowa dla niskich typów - brak ścisłego systematycznego powiązania procesem produkcyjnym stanowisk pracy wykonujących kolejne operacje, brak regularnej powtarzalności produkcji. Stanowiska wykonują różne przypadkowo przydzielane operacje produkcyjne. Produkcja niepotokowa wykonywana jest w komórkach produkcyjnych zwanych gniazdami. Gniazda mogą być podzielone wg *specjalizacji technologicznej lub *specjalizacji przedmiotowej GNIAZDO-najmniejsza komórka produkcyjna tworząca grupę stanowisk roboczych.

2. Produkcja potokowa dla wysokich typów

PRODUKCJA POTOKOWA - wykonywana w zamkniętych komórkach, małoróżnorodne produkty, powtarzalność przepływu-ciągłość, równomierność: czas pracy, wyposażenia i obróbka wytwarzanych produktów. Jest to b. wydajna forma produkcji. Różnica z niepotokowymi formami: *wymaga wielkiej sprawności *w linii potokowej straty szybko przenoszą się na całą komórkę. Każde stanowisko ma podobny lub krotny czas trwania pracy. Takt obliczeniowy np. 3 min. to co 3min.towar powinien być wyprodukowany. Każde stanowisko pracuje 3min., wyst. synchronizacja między komórkami. Gdy jej nie ma, np. jedno stanowisko pracuje 4min. to na pozostałych stanowiskach powstają straty o wielkości 1min. oraz spowolnienie biegu produkcji.Rodzaje produkcji potokowej: 1.wg typu produkcji*stała - masowa produkcja *zmienna - wysokoseryjna produkcja. 2.*zsynchronizowana - czas pracy na kilku stanowiskach jest taki sam i równy taktowi cyklu lub jego krotności, *niezsynchronizowana - brak synchronizacji na stanowiskach 3. *z rytmem swobodnym - jest zachowywany wskutek właściwej pracy *z rytmem wymuszonym - wymusza się zadanie w określ. czasie, wymusza je transport zmechanizowany 4.wg stopnia uzbrojenia *linie ręczne *zmechanizowane

Podobne prace

Do góry