Ocena brak

FORMY KOMUNIKOWANIA - Różnice miedzy komunikowaniem werbalnym a niewerbalnym

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

KOMUNIKOWANIE WERBALNE

 • Jednoznaczność

 • Ulotne i krótkotrwałe

 • Zmysł wzroku i słuchu

 • Ustrukturyzowane

 • Arbitralne znaki

 • Digitalne - forma i treść nie są ze sobą powiązane

 • Brak stanów emocjonalnych

KOMUNIKOWANIE NIEWERBALNE

 • Dwuznaczność

 • Ciągłe

 • Wszystkie zmysły

 • Brak struktury

 • Pozalingwistyczne

 • Analogowe – forma i treść są ze sobą powiązane

 • Stany emocjonalne

Podobne prace

Do góry