Ocena brak

FORMY KOMUNIKOWANIA - Komunikowanie niewerbalne

Autor /Feliks Dodano /05.09.2011

 • Kinezjetyka – mowa ciała

 • Prajęzykcechy wokalne głosu i interferencje wokalne

 • Samoprezentacja – wygląd fizyczny

 • Dotyk

 • Proksemikadystans interpersonalny

 • Chronemika – czas jako sygnał komunikacyjny

 • Elementy otoczenia

Funkcje:

 • Emblematy

 • Ilustratory

 • Pozy

 • Regulatory

Podobne prace

Do góry