Ocena brak

Formy i metody sprawdzania (kontroli)

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

1) metody konwencjonalne, a wśród nich m.in.:

  1. ustne sprawdzanie wiadomości,

  2. prace pisemne,

  3. prace praktyczne,

  4. posługiwanie się książką,

  5. obserwacja,

2) metody tekstowe:

  1. testy luk, które wymagają od ucznia uzupełnienia w zadaniu brakujących słów, co stwarza konieczność przypomnienia sobie właściwej odpowiedzi,

  2. testy wyboru, które dają możliwość opowiedzenia się za jednym (lub kilkoma) z wymienionych wariantów odpowiedzi,

  3. testy stanowiące kombinację testów luk i wyboru.

RODZAJE DIAGNOZ:

a) diagnostyczną (wstępną, na wejściu),

b)formatywną (w trakcie, kształtującą, ukierunkowującą),

c)sumatywną (na wyjściu, sumującą, sumaryczną, podsumowującą, atestującą, poświadczającą, zbiorczą).

Podobne prace

Do góry