Ocena brak

Formy i metody kontroli i oceny

Autor /Ananiasz2 Dodano /20.12.2011

KONTROLA WIEDZY :

- testy, kartkówki, projekty, referaty – samosprawdzenie i utrwalenie wiadomości, umiejętności – wdraża do samokształcenia

- zbiorowa pogadanka – powtórzenie i uogólnienie wiadomości – aktywacja umysłowa ucznia  

- obserwacjanauczanie za pomocą podręczników i innych środków dydaktycznych, praca w grupie, cicha praca na lekcji

- odpytywanie – douczanie, podnoszenie dyscypliny

- wypracowanie – umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi, analiza własnych poglądów

- praktyczne prace sprawdzające – rozwijanie twórczej inwencji, wyobraźni, sprawdzenie umiejętności praktycznych

Podobne prace

Do góry