Ocena brak

Formy działania adm. publicznej (klasyfikacja)

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

1) czynności prawne (wydawanie aktów prawnych)- polega na objawieniu woli przez organ adm. publicznej w celu wywołania określonych skutków prawnych (powstania, zmiany lub zniesienia stosunków prawnych).

Rozróżniamy dwie grupy czynności prawnych administracji.

Czynności:

a) administracyjnoprawne- gdy adm. działa władczo- regulowane przez prawo administracyjne (można podzielić na Układ prawa powszechnego i Akty wewnętrzne adm. publicznej);

b) prawa cywilnego- gdy adm. nie działa władczo- regulowane przez prawo cywilne.

2) inne działania adm. publicznej nie będące czynnościami prawnymi- skutek prawny występuje tylko czasem ale nie jest to bezpośrednim celem takiego działania. Zaliczmy do nich:

a) działania społeczno-organizatorskie- np. organizowanie akcji społecznych nie popartych przymusem państwowym,

b) działania materialno-techniczne (faktyczne)- np. prowadzenie różnych rejestrów, ewidencji, kartotek oraz na zewnątrz urzędu, np. utrzymywanie czystości na ulicach,

c) „zwykłe” poświadczenia- nie tworzą, nie zmieniają i nie znoszą stosunków prawnych.

Ich znaczenie polega na tym, że służy im szczególna moc dowodowa.

Podobne prace

Do góry