Ocena brak

Formy demokracji bezpośredniej

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Demokracja bezpośrednia udział wszystkich członków danej wspólnoty w sprawowaniu władzy i w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Zgromadzenie ludowe zebranie wszystkich uprawnionych do podejmowania decyzji danej wspólnoty. Nie występuje zbyt często ze względu na liczebność współczesnych państw. Ta forma może być stosowana w niewielkich gminach USA i parafiach w Anglii, i Walii.

Weto ludowe jest instytucją służącą suwerenowi do wyrażenia dezaprobaty w stosunku do uchwalonego przez uprawnione organy państwa aktu prawnego. Jest częstą przez naród formą używaną . Po raz 1-y zastosowany w 1831. Inicjatywa ludowa Inicjatywa ludowa możliwość przedstawienia przez prawnie pokreśloną liczbę obywateli projektu aktu prawnego. Bezpośrednia wyraża się tym że wniesiony przez grupę projekt ustawodawczy poddaje niezwłocznie ocenie wyborców w glosowaniu. Pośrednia przedstawienie wniosku ciału parlamentu który ma obowiązek go rozpatrzyć.

Plebiscyt występuje w prawie międzynarodowym plebiscyt to głosowanie ludności danego obszaru. Plebiscytem nazywa się także głosowanie w którym wyboru można dokonać jedynie z pośród 2 opcji 2 kandydatów. Konsultacje ludowe to możliwość wyrażenia opinii w danej sprawie przez członków danej zbiorowości w drodze głosowania ale ta opinia nie ma charakteru wiążącego dla organów państwowych.

Podobne prace

Do góry