Ocena brak

Formuła większościowa w wyborach samorządowych

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

  • System większości absolutnej

  1. Okręgi jednomandatowe

  2. Kandydat musi zdobyć poparcie ponad 50% głosujących

  3. W przypadku większej ilości kandydatów podczas pierwszego głosowania żaden z nich może nie uzyskać 50%

  4. System powtórnego głosowania (II tury), system alternatywnego głosowania (głosowanie na 1, 2, 3 itd. Kandydata w kolejności, układanie listy)

  • Zastosowanie w wyborach samorządowych:

  1. Gminy liczące do 20 tys. Mieszkańców

  2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta (wybory bezpośrednie)

Podobne prace

Do góry