Ocena brak

FORMA PRAWNA ZABEZPIECZENIA

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego w trybie art. 33§1 ordynacji następuje w formie decyzji. Decyzja ta nie rozstrzyga jednak o wymiarze zobowiązania. Zabezpieczenie tworzy stan prawny, w którym zabezpieczony majątek nie może być przedmiotem legalnego obrotu prawnego. Decyzja stanowi podstawę zabezpieczenia, którego dokonuje się, zgodnie z art. 33§5 ordynacji, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podobne prace

Do góry