Ocena brak

Forma państwa

Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011

Pojęcie formy państwa odnosi się do rozwiązań strukturalnych zastosowanych w sposobie zorganizowania państwa.

Arystoteles wskazał, iż można podzielić formy państwa na dwie podstawowe grupy A i B.

A – monarchia, arystokracja, politea.

B – tyrania, oligarchia, demokracja.

Forma państwa to struktura organizacyjna oraz całokształt sposobów i metod sprawowani władzy państwowej.

Podział formy państwa ze względu na:

1) Reprezentanta najwyższej władzy w państwie

- monarchia

- republika

2) charakter ustroju państwowego

- forma unitarna

- forma federalna

3) reżim polityczny

- forma demokratyczna

- forma autokratyczna

Podobne prace

Do góry