Ocena brak

Forma nawiązania i treść umowy

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Formy nawiązania stosunku pracy:

1. wg skuteczności działania:

a) ustna,

b) pisemna,

c) dorozumiana.

2. wg prawidłowości działania - tylko forma pisemna.

Forma ustna - wystarczy oświadczenie woli - art.60 K.C

Forma pisemna - Ustawodawca wymaga, aby umowa o prace była zawarta na piśmie ( art29 § l KP). warunek pisemności dotyczy także innej podstawy nawiązania stosunku pracy. Dla zachowania formy wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie stwierdzającym treść oświadczenia woli.

Forma dorozumiana - wymaga wyjaśnienia. Umowa terminowa wraz z nadejściem terminu rozwiązuje się jeżeli pracownik nadal pracuje za zgoda i wiedza pracodawcy zawierana jest umowa dorozumiana, na czas nieokreślony. Np. jezeli umowa na czas próby zawarta jest na okres dluższy niż 3 m-ce, (np. na 10 m-cy) to po upływie 3 m-cy ulega ona rozwiązaniu i zostaje zawarta umowa dorozumiana, na okres 7 m-cy.

Podobne prace

Do góry